Etiket Arşivi: Eğitim

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜNÜN AMACI NEDİR?

Bölümün amacı; Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve tam üyelik sürecindeki görüşmeler aşamasında ve tam üyelik sonrası gereksinim duyacağımız nitelikte AB uzmanı yetiş­tirmektir. Bölümün Tanımı, Programın Kapsamı ve Amacı: Avrupa Birliği, teknolojinin ilerle­diği ve küreselleşme sürecinin yaşandığı bir dünyada, ekonomik ve siyasal açıdan önemi hızla artan bir bölgesel bütünleşme girişimidir. Avrupa İç …

Daha fazla oku »

NASIL BANKACI OLUNUR?

Modern yaşamın vazgeçilmez zorunluluklarından olan ve hemen her alanda günlük yaşantımıza giren bankacılık bölümünde, finans ve sigorta şirketlerinde çalışacak uz­manlaşmış kişileri yetiştirmek amaçlanmıştır. Bölümün Tanımı, Programın Kapsamı ve Amacı: En uygun şartlarda mali kaynak bulup bunları en etkin ve verimli biçimde, projelerin gerçekleştirilmesinde kullanma yollarını araştıran, muhasebe bilgisinin de gerekli …

Daha fazla oku »

ANTROPOLOJİ MESLEĞİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

Antropoloji bölümündeki programlar; Fizik antropoloji (insanın fiziksel özelliklerini, top­lumun genetik yapısını araştırır),Paleoantropoloji (insanın geçmişte ve bugün canlılar dünyasındaki yerini araştırır),Sosyal antropoloji’ (kültür-kişilik ilişkisini, geçmişte ve günümüzde toplumların alt kültürlerinin yaşayışını inceler) dir Bölümün Tanımı, Programın Kapsamı ve Amacı: Sözlük anlamı “insan bilim” olan antropoloji evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı …

Daha fazla oku »

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

Bölümün Tanımı, Programın Kapsamı ve Amacı : Arkeoloji, geçmişe ait bilinmeyenleri ortaya çıkarır. Sanat Tarihi ise, insanoğlunun günümüze kadar ulaşan değerli eserlerini estetik yönden ve yaratıcılık yönünden inceler. Arkeoloji ve Sanat Tarihi bilimleri birbirleriyle yakından ilişkilidir ve bu bağlamda Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünün amacı, öğrencinin eski cağ sanatı ve …

Daha fazla oku »

ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ

Bölümün Tanımı, Programın Kapsamı ve Amacı: Bölüm, okul öncesi eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm derslerinin 2/3’ü alan dersleri, 1/3’ü genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Alan dersleri teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Okutulan Belli Başlı Dersler Nelerdir ve Nasıl Bir Akademik Eğitim Verilmektedir? Bölümde 4 yıl süren, …

Daha fazla oku »