Son Yazılar

AFİŞ

Afiş. Görsel iletişimin en etkili araçlarından biri olan afiş 1870’lerde sokakta doğmuştur. Topluma bir şeyi duyurmak ya da tanıtmak işlevini yerine getirir; bunun için de herkesin görebileceği yerlere asılır.

Afişin gelip geçenlerin gözüne çarpması, etkileyici olması, mesajını hemen iletebilmesi, üstelik bütün bunları estetik ve sanatsal bir anlatım çerçevesinde gerçekleştirmesi gerekir.

Afiş önceleri geleneklerine bağlı ve tutucu Avrupa toplumlarınca küçük görülüp değersiz sayılmıştı. Ama Sanayi Devrimi’nden sonra grafik sanatlarının değerinin anlaşılmasıyla afiş de hak ettiği yere kavuştu.

Gelişme süreci boyunca güzel sanatların başka dallarıyla karşılıklı alışveriş içeri-sinde bulunarak en etkin görsel iletişim öğelerinden biri haline geldi.

Basılarak çoğaltıldığı ve dağıtılıp tüketildiği için geçici bir nitelik taşıyan afiş tıpkı gazete gibi yaşamı günü gününe ve yakından izlediğinden tarihsel olayların da canlı bir arşivi olma özelliğini kazandı.

Ayrıca Kontrol Et

Basın Yayın İllüstrasyonları

Basın-Yayın illüstrasyonları; gazete, dergi, kitap ve ansiklopedilerdeki makale, haber, öykü, roman, şiir ve açıklamalara eşlik eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir