Son Yazılar

Amblem Nedir?

Amblem, ticari bir kurum olsun veya olmasın, ister sosyal sorumlulukla idare edilen ve ticari bir kaygısı olmayan bir dernek, bir vakıf veya kısa süreli bir etkinlik (sportif faaliyet ya da bir kültürel etkinlik) olsun yani kısaca her türlü faaliyet amacı ile çalışan ve bir çatı altında toplanan değerlerin kısa tanıtımı olarak hazırlanan anlatıcı simgedir.

Ayrıca; ticari maksadı ile üretilmiş bir ürünün ya da toplum yararı gözetilerek yapılan bir eylemler topluluğun; yapısını ve niteliklerini tanımlamak üzere tasarlanan görsel simge olarak bilinir.

Başka tanımlara da baktığımız zaman amblemin;

“ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgeler”

(Becer, 2005:194)

olarak ifade edildiği de görülmektedir.

Amblem, bir kurumun felsefesinin basit bir çizim içerisine sığdırılmasına imkan sağlar. Kurumun kendisini dış dünyaya tanıtmasında ve dış
dünya ile görsel iletişim sağlamada kurum amblemi önemli bir işleve sahiptir.

Amblemlerin tasarımı soyuta indirgenmiş imgesel anlatım veya nesnel görüntülerin deformasyonu veya stilize edilmiş halleri ile günlük hayatımızda kullanılan şekiller, harfler yada sayılardan oluşabilir. Buna karar verecek olan müşterilerinizin talebi veya sizin konuya olan yaklaşımınız olacaktır.

Amblemlerin; birincil amacı üretilmiş olduğu değer hakkında, amblemi gören -yorumlayan da diyebiliriz- kişide o değere ilişkin olumlu ve güven duyularının harekete geçiren imajının oluşmasına sebep olmaktır.

Bu özelliğinin yanı sıra, ticari veya kamu iştiraki kurum için tasarlanan bir amblem; öncelikle kurum felsefesinin ve kuruma ait iletişiminde kullanılacak kurumsal kimliğinin; kurum içi personel ve kurum dışındaki müşteriler tarafından da görsel olarak algılanmasında ve görsel kimliğin oluşturulmasında çok önemli bir yere sahip olmalıdır.

Görsel kimlik olgunlaşmasının önceliği ve algılanması ile hatırlana bilirliğini artırmak için amblemde, kurumu tanıtıcı renk seçimi ve kullanılması gereklidir. Hedef kitlenin, amacına uygun hizmeti alması için hedeflenen kurum kimliği ile tanınmasında etkili olur.

hakkında Resim Hocam

1984 yılında başlayan resim serüvenini 1994-1998 yılları arasında Akademik eğitimini Grafik Tasarım alanında tamamladı. Özel sektörlerde çalışmalar yapmasının ardından 2001 yılından bu yana MEB'de kadrolu öğretmenlik yapmakta. Her ne kadar Grafik Tasarım öğretmenliği yapsa da Resim Sanatına olan aşkı hiç bitmedi.

Ayrıca Kontrol Et

Renk Çemberi veya Renk Skalası nedir?

Tasarımcıların ve sanatçıların mükemmel renk kombinasyonunu nasıl bulduğunu hiç merak ettiniz mi?

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: