Son Yazılar

Amblem Tasarımında İstenilen Özellikler Nelerdir?

Amblem tasarımında aranılan özellikleri özgünlük, sadelik, endüstriyel ve
ekonomiklik, estetik olmak üzere dört ana başlık altında toplamak mümkündür: Bunlar;

Özgünlük:

Amblem tasarımında özgünlük ana çizgileriyle başkasına benzememe
kendine ait olma biçiminde tanımlanabilir. Amblem tasarımında özgünlüğü
sağlamak, grafik tasarımcının kurum hakkında topladığı bilgileri iyi
ayıklayabilmesine ve en dikkat çekici özelliğini ön plana çıkarabilmesine bağlıdır.

Bir amblemin özgün olabilmesi için, kurumun önemli bir özelliğini ortaya
çıkarabilmesi, tekrar edilmiş olmaması, mal ve hizmetin akılda kala bilirliğini sağlayabilmesi, hedef kitleye hitap edebilmesi ve başka bir amblemi hatırlatmaması gerekmektedir.

Sadelik:

Grafik tasarımda, teknik ve estetik bilgilerinin birleştirilmesiyle ortaya
çıkan sadelik kavramı, amblemin birçok gereksiz ayrıntıdan temizlenmesi
anlamına gelmektedir. Bir şirketin, her yaş ve her sosyal sınıf düzeyinde,
müşterisi olduğu varsayılırsa, amblem tasarımındaki sadelik kavramı daha iyi anlaşılabilir. Çünkü, müşteri kitlesi zaman içinde, kurum seçimi konusunda iç güdüleriyle hareket edecektir. Mal ve hizmet seçiminden önce marka ve amblemden etkilenecektir. Karmaşık veya birçok mesajı bir arada vermeye çalışan amblem, hedef kitleye ulaşamayabilir. Sadeleştirme yapılırken, mal ve hizmetin içinden vurgulayıcı kısımları seçip, ana temayı görselleştirerek hedef kitleye sunabilmek önemlidir.

Endüstriyel ve Ekonomiklik:

Amblem tasarımında, endüstriyel ve ekonomiklik, aranılan diğer unsurlar kadar hayati önem taşımaktadır. Tasarlanan amblemin değişik amaçlar için kullanılacağı düşünülmelidir. Bir kuruma hazırlanan amblemin, tasarıma dönüşmesiyle birlikte, mesaj alışverişi başlamış olur.

Yazışma kağıtlarından, yaka rozetlerine, elde taşınan ambalajlardan, kent
sokaklarındaki tabelalarla kadar her yerde kullanılmaya başlanacaktır. Bir
amblemin endüstriyel ve ekonomikliği bu aşamada başlayacaktır.

Estetik Özellikler:

Amblem tasarımı görsel anlamda bir sanat çalışması olduğu için, renk biçim ve kompozisyon değerleri olarak ele alınmalıdır. Amblemin dikkat çekmesi şarttır, ancak yeterli değildir. Estetik değerleri açısından da tüketiciyi etkilemesi gerekmektedir. Mal ve hizmetin özelliğini anlatan renklerden ve biçimlerden yola çıkılarak, bazen bir çizgi, renk veya leke unsuru, tüketicinin dikkatini çekme gücüne sahip olabilir. Kurumun geleneksel renklerinden yola çıkılarak yapılan bir tasarımla, kuruluşun köklerinin geçmişe dayandığı anlatımı verilmiş olur.

Alıntı: TEPECİK, Adnan, Grafik Sanatlar, birinci baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2002.

Ayrıca Kontrol Et

Renk Çemberi veya Renk Skalası nedir?

Tasarımcıların ve sanatçıların mükemmel renk kombinasyonunu nasıl bulduğunu hiç merak ettiniz mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir