Resim Hocam

1984 yılında başlayan resim serüvenini 1994-1998 yılları arasında Akademik eğitimini Grafik Tasarım alanında tamamladı. Özel sektörlerde çalışmalar yapmasının ardından 2001 yılından bu yana MEB'de kadrolu öğretmenlik yapmakta. Her ne kadar Grafik Tasarım öğretmenliği yapsa da Resim Sanatına olan aşkı hiç bitmedi.

Sürrealizm Nedir?

Sürrealizm akımı 1924 senesinde Fransa’da ortaya çıkmıştır.

Daha fazla oku »

Romantizm Akımı Nedir?

Romantizm 18. Yüzyılda klasisizme tepki olarak doğan bir edebi akımdır.

Daha fazla oku »

Post Empresyonizm Nedir?

Post empresyonizm(art izlenimcilik) 19. Yüzyılın son kısmına doğru Fransa’da İzlenimciliğin kurallarına tepki göstermek için doğmuştur.

Daha fazla oku »

Neoklasizm Nedir? Neoklasizm Sanatçıları

Neoklasizm 18. Yüzyılın 2. Yarısında tüm Avrupa’yı etkisi altına almış sanat anlayışıdır.

Daha fazla oku »

Kübizm Nedir? Kübizm Akımı

Kübizm akımı empresyonizme tepki olarak 20. Yüzyılın başında doğmuştur ve kendisini daha çok resim alanında göstermiştir.

Daha fazla oku »

Klasisizm Nedir?

Klasisizm genel bir tanım ile açıklanacağı zaman Roma ve Antik Yunan sanatını temel almış olan tarihsel bir yaklaşım ve estetik bir tutumdur.

Daha fazla oku »

Fütürizm Sanat Akımı

Fütürizm akımı İtalya’da 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat akımı olarak yer alır.

Daha fazla oku »

Fovizm Nedir? Fovizm Akımı

Fovizm 1898 – 1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa’da çıkarılmıştır.

Daha fazla oku »

Empresyonizm Nedir? Empresyonizm Ressamları

Empresyonizm akımı İzlenimcilik olarak da bilinmektedir ve 19. Yüzyılda Fransa’da doğmuştur.

Daha fazla oku »

Ekspresyonizm Nedir ?

Ekspresyonizm akımı doğanın olduğu gibi değil de, duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkmış olduğu 20. Yüzyıla ait olan bir sanat akımıdır.

Daha fazla oku »