Resen İcra Ne Demektir? Resen İcra Hangi Koşullarda Uygulanır?

resen-icra-ne-demektir-resen-icra-idari-icra

Resen icra ne demektir sorusuna cevap vermeden önce; ibarenin doğru yazımının “re’sen icra” şeklinde olduğunu belirtmekte fayda var. Resen icra ifadesi borç-alacak ilişkisinden meydana gelmektedir. Borçlunun borcunu zamanında ve tam olarak ödemediği; borcun ifa edilmemesinden dolayı ise icra yoluna gidilmesi anlamı taşımaktadır. Resen icra idare tarafından tek taraflı gerçekleştirilmektedir. İdari işlemin maddi olarak tatbik edilmesi ve kamu alacağının idare tarafından tahsil edilmesi resen icra işlemini tanımlamaktadır.

Resen İcra ne demektir sorusuna kısaca yukarıdaki gibi cevap verebiliriz. Resen icra detaylı olarak incelendiğinde mevzuatta ve kanunlarda geniş bir yer tuttuğu görülmektedir. Resen icra aynı zamanda idari icra olarak da adlandırılmaktadır. Resen icra hangi koşullarda uygulanır, resen icra uygulanabilmesi için ne tür şartların meydana gelmesi gerekir buna da değinelim.

Resen İcra Hangi Koşullarda Uygulanır?

İdare, kamu hukukundan doğan alacakları icra yolu ile tahsil etme yoluna gidebilmektedir. Borçlunun borcunu zamanında ödememesi halinde idare resen icra kararı verebilir. Resen icra kararı verilebilmesi için; borçlunun borcunu vadesinde ödememesi ve idarece yapılan çağrılara karşılık vermemesi yeter şartı oluşturmaktadır. Resen icrada hangi yöntemler uygulanabilir sorusunu irdelediğimizde; idarenin bu noktada geniş bir yetki alanına sahip olduğunu görebiliriz.

İcra müdürlüklerinin tahsilat yapamaması ve dosyayı resen icra hukuk mahkemesine göndermesi durumunda idareye verilen cevap danışma niteliğinde karar olarak değerlendirildiği gibi; resen icra konusunda idarenin elini de rahatlatmaktadır. İdare resen icraya başvurduğunda kamulaştırmadan zorla icra yetkisine kadar geniş bir yelpazede yetkisini kullanabilir. Zorla icra ya da cebren icra yetkisi idare için tanımlanmış önemli ve özel bir yetkidir. Kamu alacaklarının tahsili için kolluk mevzuatında tanımlı cebren icra yetkisi kullanılabilir.

Bunun yanı sıra resen icra kapsamında idarenin elini rahatlatmak adına mal edinme yetkisi de verilmiştir. Mal edinme yetkisi ile resen icra uygulaması sırasında çeşitli mülk ve gayrimenkulleri; taşınır ya da taşınmaz malları sonrasında ihale yolu ile elinden çıkarmak ve kamu alacaklarını tahsil etmek adına idare üzerine alabilmektedir. Mal edinme yetkisinin ve idareye tanımlı diğer yetkilerin hangi adımlar ile takip edilerek uygulanacağı mevzuatta açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca Kontrol Et

likidite-tuzagi-nedir

Likidite Tuzağı Nedir?

Günümüzde ekonomide kullandığımız pek çok terim ve görüş; geçmişte ünlü ekonomi adamları ve profesörleri tarafından …