Sembolizm Nedir?

Sembolizm akımı 19. Yüzyılın sonlarına doğru Fransa’da parnasizm akımına tepki olarak doğmuştur.

Sembolizm-akımı-Sembolizm-nedir

Ortaya çıkan bu akım 20. Yüzyıl edebiyatında önemli ölçüde bir yere sahip olmuştur. Bu akım geleneksel olan Fransız şiirini kurallardan ve temalardan kurtarmak için doğmuştur.

Sembolizm’in Hazırlık Dönemi

Natüralizm ve realizm etkisi ile beraber Fransız edebiyatı aşırı gerçekçi bir ortama bürünmüştür.

Bilim alanında gerçekleşen ilerlemeler, yeni buluşlar ve makineler insanları sevinçten çok mutsuzluğa boğmuştur.

Genç nesiller ise bunaltıcı ortamdan kurtulabilmek için siyasi ve toplumsal değişimlerin gerekliliğini savunmuşlardır.

Bu değişimler sanat için de ortaya atılmıştır ve sonucunda sembolizm akımı ortaya çıkmıştır.

Sembolizm akımını benimseyenler heyecanlarını ve duygularını sembolik kelimelerin müziği ile anlatmaya çalışmışlardır.

Sembolistler yeni düşünceleri anlatabilmek için yeni sözcükler de türetmeye çalışmışlardır.

Sembolizm Akımının Özellikleri

 • Sembolizm akımında dış dünyanın semboller ile anlatılması esastır. Sembolizmi benimsemiş olan şairler, sembollerin aracılığı ile dış dünyanın bireyler üzerindeki etki ve izlenimlerini aktarmaya çalışmışlardır.
 • Sembolizm akımını benimsemiş olan sanatçılar şiirde müzik unsurunu önemli tutmaktadırlar. Bununla beraber müziği de şiirin amacı haline getirmişlerdir.
 • Şiirlerin asıl amacı düşüncelere seslenmek değil duygulara seslenmektir. Bunun sebebi ise şiirin bir şey anlatmak için yazılmadığı düşüncesidir.
 • Yazılan şiirlerde anlam kapalılığına yer verilmelidir. Bu sayede her şiirde herkesin kendine göre bir yorumu olmalıdır. Sembolizm akımında anlam kapalılığı hedef alındığı için söz sanatlarına sıklıkla başvurulmuştur.
 • Hayale sığınma, gerçeklerden uzaklaşma, olan çirkinlikleri hayallere bürüyerek güzelleştirme, bu detaylara bağlı ortaya çıkan karamsarlık bu akımın en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.
 • Sembolizm akımının temsilcileri şiirlerinde genellikle serbest nazım türlerini benimsemişlerdir.

Sembolizm Akımının Temsilcileri

 • Rimbaud
 • Mallarme
 • Paul Valery
 • Verlaine
 • Edgar Allen Poe
 • Baudelarie

Türk Edebiyatında Sembolizm Akımının Temsilcileri

 • Cenap Şahabettin
 • Ahmet Haşim

Ayrıca Kontrol Et

Barok,Barok Nedir, barroco, Rönesans dönemi, Versailles Sarayı

Barok Nedir? Ne İşe Yarar?

Barok Nedir? Ne İşe Yarar? Barok, Avrupa’da çok sık kullanılan bir terimdir. Özellikle İtalya’da bir …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir