Ana Sayfa / Duyurular / Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği “Tarım ve Tohum” Fotoğraf Yarışması

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği “Tarım ve Tohum” Fotoğraf Yarışması

 

yarışma
resim ve fotoğraf yarışmaları

 

 

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) “Tarım ve Tohum” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Adı: “Tarım ve Tohum” Fotoğraf Yarışması.

Yarışmanın Konusu: İnsan hayatının en önemli ve en temel ihtiyacı olan gıdaların temelini oluşturan tarımdır. Tarımsal üretimde ise en önemli unsurlardan biri olan tohum hem mucizevi bir oluşum hem de insanlığın vazgeçilmezidir. İşte bu kareleri deklanşörünüzle kaydetmeye çağırıyoruz sizleri…

Yarışmanın Amacı: Yurt çapında kişilerin tarımsal üretime olan ilgisini artırmak, yaratıcı çalışmalarını desteklemek, toplumda tarım ve tohumun öneminin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla “Tarım ve Tohum ” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

 Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş: Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB).

Yarışma Bölümleri: Yarışma; dijital (sayısal): Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

 Katılım Koşulları:

 1. Fotoğraf yarışması; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcisi ve TODAB çalışanları ile birinci derece yakınları dışında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, tüm kişilere açıktır.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle katılabilir.
 4. Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır.
 5. Fotoğrafların, fotoğraf makinesiyle ve yarışmacı tarafından çekilmiş olması gerekmektedir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 6. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları, “crop”lama gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş; fotoğrafın belgesel değerini değiştirecek şekilde orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. 2 / 4
 8. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 9. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 10. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 11. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) sorumlu olmayacaktır.
 12. Bu yarışmaya fotoğraf göndererek katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
 13. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB), Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

 Telif (Kullanım) Hakları:  Dereceye girerek ödül ve sergileme alan fotoğraflar Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği· (TODAB)’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.  Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve· bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.  Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya· çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.  Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin yarışmacının kural ihlalinden doğacak maddi· ve manevi zararları tazmin hakkı saklıdır.  Yarışma sonuçları Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin http://www.todab.org.tr· adresinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 3 / 4
 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi/yüklenmesi doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 8. İsimlendirme: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için “omery” veya “oeril” veya “oeyil” gibi). 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “yeniden doğuş” adlı 1 no’lu fotoğrafı için adlandırma “TRomeryDC1_yeniden_dogus” biçiminde yapılmalıdır…
 9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmayı sağlamaz.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi : 02 Kasım 2015

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 19 Şubat 2016 saat 23.00

Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 26 Şubat 2016

Sonuç Bildirim Tarihi : 04 Mart 2016

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 11 Mart 2016

Ödüller:

Birincilik 2000.- TL İkincilik 1500.- TL Üçüncülük 1000.- TL Mansiyon (5 adet) 500.- TL Sergileme (En fazla 40 adet) 100.- TL 4 / 4 İlk üç dereceye girenler ve aileleri (toplam en fazla 3 kişi) 11 Mart 2016 tarihinde yapılacak Ödül Töreni’ne davet edilerek, ödülleri verilecektir.

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla): Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği’ni temsilen Türkiye Tohumcular Birliği’ni temsilen Tarım Kredi Kooperatifleri’ni Temsilen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü temsilen Pankobirlik Genel Müdürlüğünü Temsilen Fotoğraf sanatçısı, derneği ve varsa FIAP unvanı Fotoğraf sanatçısı, derneği ve varsa FIAP unvanı Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır. TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ Yarışma Sekreteryası: Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Olgunlar Caddesi Konur Sokak No: 50/7 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA Sorumlu kişi: Mustafa Doğan – Genel Sekreter Mehmet Şahin – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı E-posta: info@todab.org.tr Telefon: 0312 4181697 Cep Tel: 0546 852 58 52 web sayfası: http://www.todab.org.tr Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016/009 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.

Hakkında Resim Hocam

1984 yılında başlayan resim serüvenini 1994-1998 yılları arasında Akademik eğitimini Grafik Tasarım alanında tamamladı. Özel sektörlerde çalışmalar yapmasının ardından 2001 yılından bu yana MEB'de kadrolu öğretmenlik yapmakta. Her ne kadar Grafik Tasarım öğretmenliği yapsa da Resim Sanatına olan aşkı hiç bitmedi.

İlginizi Çekebilir

Kukla Yapımı ve Kuklalar Hakkında Bilinmeyenler

Kukla nedir? Kukla, hazırlanılmış insan figürlerinin kol, bacak ve baş bölgelerini çeşitli yöntemlerle oynatarak seyirciyi …

Bir cevap yazın