neoklasizm ve romantizm ,neoklasizm nedir

Neoklasizm Nedir? Neoklasizm Sanatçıları

Neoklasizm Nedir?

Neoklasizm 18. Yüzyılın 2. Yarısında tüm Avrupa’yı etkisi altına almış sanat anlayışıdır.

neoklasizm ve romantizm    ,neoklasizm nedir
neoklasizm ve romantizm ,neoklasizm nedir

18. Yüzyılın ortalarına doğru Barok ve Rokoko tarzlarına karşı tepki olarak doğmuştur.

Bu sayede antik çağ sanatına karşı bir hayranlık da başlamıştır.

Bu akımda özellikle 1738 – 1756 yılları arasında İtalya’da bulunan Herculaneum ve Pompei’de gerçekleştirilmiş olan arkeolojik kazıların, kazılarda ortaya çıkan buluntuların ve antik sanat yapılarının tanıtılmış olduğu kitapların da büyük etkileri olmuştur.

Bütün bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış olan estetik akım ve sanat üslubu neoklasizm olarak tanınmıştır ve kısa süre içerisinde resim, heykel ve mimariyi de etkisi altına almayı başarmıştır.

Neoklasizm eserleri için 16. Ve 17. Yüzyılların klasik örnekleri model olarak kullanılmıştır.

18. Yüzyılın ilk yarısından itibaren Avrupa sanatında gözüken köklü değişim Neoklasizm sayesinde gerçekleşmiştir.

Sanat akımının amacı Barok öncesi dönemde kabul edilmiş olan saf sanat anlayışına ve antik devir sanatına dönmektir.

Neoklasizm Dönemi Eserleri

Heykel: Heykel alanında Eski Çağ Yunan heykelleri örnek alınmıştır.

Barok dönemde ortaya çıkan hareketlilik Neoklasist dönemde yerini sakin, ağırbaşlı ve zarif bir görüntü sergileyen akıcı çizgilere ve belirgin biçimlere bırakmıştır. Bu dönemin heykel yapımında genel olarak beyaz mermer tercih edilmiştir.

Resim: Neoklasist resimlerin konularını incelediğimiz zaman tarihsel detaylardan esinlendiği açık bir şekilde gözlenebilmektedir.

Bu tarzda yapılmış olan eserler Yunan Mitolojisinde de sıklıkla işlenen konulardır. Bu akımın en önemli sanatçısı olarak Fransız ressam Jacques Louis David gösterilmektedir.

Mimari:Bu dönemde yapılmış olan mimari eserler Yunan ve Roma yapılarında tercih edilmekte olan düzenli sistemleri kullanmıştır.

Simetri, anıtsal bir yapı tarzına sahip olan görünüş, belirli bir orantıya sahip olan ölçüler ve cephe mimarisi neoklasist mimari de tekrardan önemli bir yere sahip olmuştur.

NeoKlasizm Akımının Öncüleri.

• Jacques Louis David
• Jean Pomuste Dominique Ingres
• Marie – Guillemine Benoist
• Anne Louis Girodet de Roucy Trioson
• Adélaide Labille – Guiard
• Antonio Cannova
• Andrea Appiani
• Johan Gottfri Schadow
• Anselm Feuerbach
• Angelica Kaufman
• Nicolai Abildgaard
• Christoffer Wilhelm Eckersberg
• James Barry
• Karl Briullov

hakkında Resim Hocam

1984 yılında başlayan resim serüvenini 1994-1998 yılları arasında Akademik eğitimini Grafik Tasarım alanında tamamladı. Özel sektörlerde çalışmalar yapmasının ardından 2001 yılından bu yana MEB'de kadrolu öğretmenlik yapmakta. Her ne kadar Grafik Tasarım öğretmenliği yapsa da Resim Sanatına olan aşkı hiç bitmedi.

Ayrıca Kontrol Et

Barok,Barok Nedir, barroco, Rönesans dönemi, Versailles Sarayı

Barok Nedir? Ne İşe Yarar?

Barok Nedir? Ne İşe Yarar? Barok, Avrupa’da çok sık kullanılan bir terimdir. Özellikle İtalya’da bir …

Bir cevap yazın