Son Yazılar

Resim Dersi

Resim sanatına ilgi duyanların ve resim sanatını uygulamak isteyenler ile sanat okullarında okumak isteyen, hem lise öğrencilerine hem üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerini tercih eden gençlere yönelik eğitim kategorisi.

Çizginin Aralığı

Aynı ya da farklı aralıkta kullanıldığında çizgiler farklı etki meydana getirir. Çizgi aralıklarını açtığımız zaman çizgi etkisini kaybetmez ama çizgileri yakınlaştırdığımız zaman çizgi etkisini kaybedip yüzey etkisi verir. Tonsal bir farklılık oluşturur.

Daha fazla oku »

Çizginin Yönü

Çizgi hazırlayacağımız bir kompozisyonda yatay, dikey ve diyagonal kullanılabilir. Gözü belli bir yöne yönlendirir.

Daha fazla oku »

Çizginin Boyutu

Çizginin ölçüsüdür. Tasarlanacak kompozisyona göre çizgi değişik kalınlıklarda olabilir. Çizgi bir alanı böler veya sınırlandırabilir.

Daha fazla oku »

Çizginin Tipi

Her çizginin kendine özgü bir yapısı vardır. Düz, kırık, eğri olarak üçe ayrılır. Çizgi kendi güzelliğini taşır.

Daha fazla oku »

Artistik Desen ile İlgili Kavramlar

Tabii Biçimler (Organik) Tabii biçimler, yaşadığımız dünyada bulunan canlı ve cansızları ifade eder. Doğadakibiçimler, hayatımızda bulunan tüm canlı-cansız biçimlerdir. Bütün canlılar, başka canlılarabenzer ve onların özelliklerini taşır. Var olan her şey kendinden sonrakinin çekirdeğiniiçinde taşır. Her biçim, bir öncekinin devamıdır. Doğada olağanüstü biçim ve renk zenginliği bulunmaktadır. Doğal biçimler, yaşamdave …

Daha fazla oku »

FİGÜR

Figür, tarihsel süreç içerisinde sanatçılar tarafından vazgeçilmez, işlevsel bir form olarak kullanıla gelmiştir.

Daha fazla oku »

Renk Çemberi veya Renk Skalası nedir?

Tasarımcıların ve sanatçıların mükemmel renk kombinasyonunu nasıl bulduğunu hiç merak ettiniz mi?

Daha fazla oku »

Çizgi

Tek başına yüzey ve hacim etkisi göstermeyen, bulunduğu yere göre ince uzun ve belli yollar izleyen görsel tasarım elemanıdır.

Daha fazla oku »

Nokta’nın Plastik Sanatlardaki Önemi

Plastik sanat; sözlük anlamı ile üç boyutlu anlatımı olan sanatların ismidir. Resim, heykel, mimari sanatları bu ad altında ele alınır. Biçimlendirmenin ilk elemanı olan nokta, düzen içinde sözü bulunan bir elemandır. Noktanın yüzey üzerinde sayıları arttıkça etkileri de değişik olur. Tek başına durgunluğu ifade eden nokta çoğaltıldıkça giderek dinamizme, ritme …

Daha fazla oku »

Nesne Çizimi ve Oran-Orantı

nesne çizimi ve oran-orantı hakkında megep kitabında yer alan konu işlenmiştir.

Daha fazla oku »