Son Yazılar

Artistik Desen ile İlgili Kavramlar

Tabii Biçimler (Organik)

Tabii biçimler, yaşadığımız dünyada bulunan canlı ve cansızları ifade eder. Doğadaki
biçimler, hayatımızda bulunan tüm canlı-cansız biçimlerdir. Bütün canlılar, başka canlılara
benzer ve onların özelliklerini taşır. Var olan her şey kendinden sonrakinin çekirdeğini
içinde taşır. Her biçim, bir öncekinin devamıdır.

Doğada olağanüstü biçim ve renk zenginliği bulunmaktadır. Doğal biçimler, yaşamda
ve sanatçı yapıtlarında çok önemli bir yer teşkil eder.

Doğada bulunan insan, hayvan, bitki vb. sanata konu oluşturan biçimlerdir.

Yapay Biçimler (İnorganik)

Yeryüzünde insanların düşündüklerini uygulayarak ürettikleri nesnelerin biçimleridir.
Kilden yapılmış bir pano, kullanım eşyaları ve mimari yapıtların biçimleridir.

Geometrik Biçimler

İnsan zekâsının ortaya koyduğu ürünlerdir.

Temel biçimleri üçgen, kare, daire denilebilir. Diğer biçimler, bunların bir araya gelen biçimleridir. Geometrik biçimlerin
psikolojik etkileri değişiktir. Kare kararlı ve durgunluk, üçgen hareketlilik etkisi, daire ise yayılmacı bir etki verir.

hakkında Resim Hocam

1984 yılında başlayan resim serüvenini 1994-1998 yılları arasında Akademik eğitimini Grafik Tasarım alanında tamamladı. Özel sektörlerde çalışmalar yapmasının ardından 2001 yılından bu yana MEB'de kadrolu öğretmenlik yapmakta. Her ne kadar Grafik Tasarım öğretmenliği yapsa da Resim Sanatına olan aşkı hiç bitmedi.

Ayrıca Kontrol Et

Çizginin Tipi

Her çizginin kendine özgü bir yapısı vardır. Düz, kırık, eğri olarak üçe ayrılır. Çizgi kendi …

Bir cevap yazın