Son Yazılar
kübizm nedir kübizm ressamları

Kübizm Nedir? Kübizm Akımı

Kübizm Nedir?

Kübizm akımı empresyonizme tepki olarak 20. Yüzyılın başında doğmuştur ve kendisini daha çok resim alanında göstermiştir.

kübizm nedir kübizm ressamları
kübizm nedir kübizm ressamları

Edebi alanda da özellikle ressamlar, şairler Picasso’nun etkisi sayesinde bir anlayış geliştirmişlerdir.

Buna bağlı olarak şairler, dış dünyayı izleyerek olan biteni saptamakla yükümlüdürler.

Kübizm akımını benimseyerek şiir yazan şairler dünyadaki küçük olayları ve anlamları yakalamak gereğindedirler.

Söylenmemiş ve yapılmamış olan yapmak görülmemiş olanı ortaya çıkarmak aklın değil düş gücünün yapabileceği bir iştir.

Kübizm Akımının Başlıca Özellikleri

 • Varlığın sadece dış görünüşü hedef alınmaz bununla beraber iş dünyasının tahlili ve betimlemesi de yapılmaktadır.
 • Kübizm akımını benimsemiş olan sanatçılar anlatımı canlı tutabilmek için, eserlerinde duyguları ve olayları karıştırarak anlatmayı tercih etmişlerdir.
 • Empresyonizme tepki olarak doğan bu akım edebiyata Apollinaire sayesinde girmiştir.

Kübizm’in Güttüğü Metot

Manzara ya da ana olayın geçmiş olduğu sahne ana parçalara ayrıldıktan sonra, ayrılmış olan parçalar sanatçının kişisel görüşleri doğrultusunda yeniden birleştirilmektedir.

Bu sayede parçaların tamamı aslı gibi değil de eseri yaratanın duyumlarına bağlı olarak geometrik bir karakter içerisinde şekil almaktadır.

Eğer eser tabiatta yer aldığı şekliyle sanata girerse sanatçının rolü etkin olmaz.

Bu sebepten ötürü de önce analiz yardımı ile konu olan bütünün parçaları tanınır daha sonra kübizm akımının temsilcileri parçaları sentezler ve sanatçının isteğine göre bütün meydana gelir.

Kübizm eserleri incelendiği zaman 20. Yüzyılın başlarındaki toplumlarda görülmekte olan sosyal gerginlik ve dengesizliklerin etkilerini izlemek mümkündür.

Bu yönteme edebiyatta da yer verilmiştir.

Bu yöntem sayesinde şairler şiirlerinde analiz – sentez yöntemi ile mısralar sıralamışlardır.

Kübizm Akımının Temsilcileri

 • Pablo Ruiz Picasso
 • Georges Braque
 • Juan Gris
 • Fernand Leger
 • Albert Gleizes
 • Jean Met-Zinger
 • Roger de la Fresnaye
 • Andre Lhote
 • Apollinaire
 • Max Jacob
 • Jean Cocteau
 • Blaise Cendras

hakkında Resim Hocam

1984 yılında başlayan resim serüvenini 1994-1998 yılları arasında Akademik eğitimini Grafik Tasarım alanında tamamladı. Özel sektörlerde çalışmalar yapmasının ardından 2001 yılından bu yana MEB'de kadrolu öğretmenlik yapmakta. Her ne kadar Grafik Tasarım öğretmenliği yapsa da Resim Sanatına olan aşkı hiç bitmedi.

Ayrıca Kontrol Et

Barok,Barok Nedir, barroco, Rönesans dönemi, Versailles Sarayı

Barok Nedir? Ne İşe Yarar?

Barok Nedir? Ne İşe Yarar? Barok, Avrupa’da çok sık kullanılan bir terimdir. Özellikle İtalya’da bir …

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: