Antalya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınav Tarihi

Bu yıl olmak üzere Antalya Üniversitesi öğrencilere Özel Yetenek Sınavı Yapmayacağını açıkladı.

Başvuru yapan öğrencilerin TYT sınavında aldıkları puan baz alınarak seçileceğini ilan etti.

Sınav başvuru ve sınav kılavuzu.

1.  YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ VE KONTENJANLARI

Fotoğraf, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerine “Covid-19 Pandemisi nedeniyle Merkezi Yerleştirme” puanı dikkate alınarak öğrenci alınacaktır. Dünya genelinde yaşanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle, öğrencilerimizin de sağlık durumları düşünülerek sadece bu yıla özgü olmak üzere, Özel Yetenek Giriş Sınavları yapılmayacaktır. Yerleştirmeler aşağıdaki şekilde adayların TYT başarı puanlarına göre gerçekleştirilecektir.

 Buna bağlı olarak, Üniversitemiz Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alan bölümlere başvuran her bir adayın ilgili bölümün temel yeterliliklerini ve yetkinliklerini üzerlerinde taşımaları, sonrasındaki eğitim öğretim hayatlarında zorlukla karşılaşmamak için en azından bu durumu bilerek başvurularını ve tercihlerini yapmaları beklenmektedir.

Adayların ön kayıt işlemleri Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yürütülecektir.

 ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI *
Bölüm koduBölüm AdıT.C.ENGELLİYabancı Uyruklu
01Fotoğraf2231
02Grafik314
03Heykel914
04Müzik1822
05Resim2232
06Seramik1821
07Geleneksel Türk Sanatları223
08Tekstil ve Moda Tasarımı182

2. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLERDE UYGULANACAK BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Başvuru  Tarihleri (Web Sayfası üzerinden)01 – 16 Ağustos 2020
Sonuçların Duyurulmasının Son Günü21 Ağustos 2020
Sonuçlara  İtirazSınavların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri31 Ağustos  – 04 Eylül 202009:00 – 17:00
Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedek Listelerinin İlanı ve 1. Kesin Kayıt07 – 09 Eylül 202009:00 – 17:00
Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedek Listelerinin İlanı ve 2. Kesin Kayıt10 – 11 Eylül 2020  09:00 – 17:00
Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedek Listelerinin İlanı ve 3. Kesin Kayıt14  Eylül 202009:00 – 17:00
  

3.    ÖZEL YETENEK SINAVLARI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLERE BAŞVURU KOŞULLARI, ÖN KAYIT

 

Ön Kayıt Koşulları

Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı gerektiren bölümlere, başvurularda lise ya da dengi bir okuldan mezun/mezun aşamasında olan ve ÖSYM tarafından yapılan son iki yılda girdiği TYT sınavından;

Müzik, Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları ve Heykel Bölümleri için en az 150 ham puan,

Resim, Grafik, Tekstil ve Moda Tasarımı ile Seramik Bölümleri için en az 180 ham puan,

alma koşulu aranır. Koşulu sağlayan adaylar, Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru linkinden online olarak başvuru yapabilirler.

Engelli ve üstün yetenekli adaylarla ilgili olarak sınavın yapıldığı yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu’ndaki hükümler uygulanır.

Bölüm Tercihleri

Müzik, Tekstil ve Moda Tasarımı ve Fotoğraf bölümünü seçen adaylar tek tercih, diğer bölümleri seçen adaylar üç tercih yapabilir.

Ön Kayıt

Ön kayıtlar online olarak www.akdeniz.edu.tr adresinde Özel Yetenek Sınavı Başvuru sayfasından 01 – 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında, saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra internet üzerinden veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Yaşanabilecek olumsuzlukları göz önüne alarak son başvuru tarihinden önce kayıt yapılması gerektiği dikkate alınmalıdır. www.akdeniz.edu.tr adresinde Özel Yetenek Sınavı Başvuru sayfasından giriş yapılarak, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz biçimde doldurulmalıdır.

Adayların başvuru işlemleri bittikten sonra “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” alacaklarını göz önünde bulundurmaları, çıktı alabilecekleri bir ortamda giriş yapmaları, aksi halde yeniden veri girişi yapamayacaklarını bilmeleri gerekmektedir. 

Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini alan adayın başvuru işlemleri tamamlanmış olur. Posta yoluyla yapılacak başvuru hiçbir şekilde kabul edilemez.

4.  BÖLÜMLERE GİRİŞ YERLEŞTİRME VE HESAPLAMALARI

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle, öğrencilerimizin de sağlık durumları düşünülerek sadece bu yıla özgü olmak üzere Özel Yetenek Giriş Sınavları yapılmayacaktır. Yerleştirmeler aşağıdaki şekilde adayların TYT başarı puanlarına göre yapılacaktır. Buna göre;

 1. Üniversitemiz Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alan bölümlere başvuran her bir adayın ilgili bölümün temel yeterliliklerini, sonrasındaki eğitim öğretim hayatlarında zorlukla karşılaşmamak için en azından üzerinde taşıdığını bilerek başvurmalıdır.
 2. Başvuran Adayların her biri ÖZEL YETENEK SINAVINA “GİRMİŞ” kabul edilerek, yerleştirmeye esas olmak üzere sınav başarı notu 100 (YÜZ) olarak belirlenecektir.
 3. Sınav başarı notu 100 tam puan olan bütün adayların yerleştirilmelerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Kılavuzunda belirlenen hesaplama formülü kullanılacaktır.
 4. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020-2021 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen uygulanacaktır. .
 5. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların Standart Puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin Standart Puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve Standart Sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
 6. Sınav sonuçlarına itiraz sınavın ilanından itibaren 2 (iki) iş günüdür. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi’nin15. Maddesi uyarınca değerlendirme yapılır. 

5.    KESİN KAYIT PUAN HESAPLAMALARI

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (BAŞARI PUANI – ÖYSP)

Tüm Bölümler için ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP), Yerleştirmeye esas olmak üzere tüm başvuran adaylara peşinen başarı sınav notu olarak 100 (Yüz) tam puan verilmesi şeklinde belirlenmiştir.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

YERLEŞTİRME PUANI (KESİN KAYIT PUANI –YP)

Adayların yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b) Ortaöğretim Başarı Puanı

c) 2020-YKS Puanı (TYT-P)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir.

ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kılavuzunda verilen, aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 1. Aday aynı alandan geliyorsa; (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)
 • Aday diğer alanlardan geliyorsa;

2019-ÖSYS’de, TYT/AYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Engelli adaylar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 75850160-199-E.11624 sayılı yazısı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bölüm kontenjanlarına göre kesin kayıt listeleri web sayfasında ve Fakülte ilan panolarında ilan edilecektir. 

6.  KESİN KAYIT, YEDEK LİSTELERİ VE BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, Yerleştirme Puanlarına göre tercih sırası göz önüne alınarak yalnızca bir asil listede yer alır.

Yerleştirme Puanlarının eşitliği durumunda sırası ile, TYT Puanı yüksek olan, bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan ve yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır. 

Yerleştirme Puanları hesaplanmış ancak hiçbir bölüme kesin kayıt hakkı kazanamamış olan adayların listesi yedek listeler halinde, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Web sayfasında ve ilan panosunda ilan edilir. Bu yedek listelerde yer alan adaylar, başarı puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış oldukları tercihlere göre, bölümlerde açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı kazanabilirler. Kesin kayıt yaptıran adaylar yedek listelerinden çıkartılır. Yedek listeler, kesin kayıtlardan sonra sadece üç kere ilan edilir.

Yedek listelerde yer alan adayların başarı puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış oldukları tercihlere göre, bölümlerde açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı verilir. Üçüncü yedek kayıt listesinin ilanından sonra bölümlerin boş kontenjanlarının kalıp kalmadığına bakılmaksızın kayıt süreci sona erer. Adaylar, yer aldıkları bölüm listesinin ilan edildiği gün, saat 17:00’a kadar kesin kayıt yaptırabilirler.

Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

Asil öğrenci sayısına ulaşılana kadar yedek öğrenci kaydı yapılır. Yedek adaylar için duyurular kayıt tarihlerinin son gününde saat 17.30’da Güzel Sanatlar Fakültesi Web sayfasından ve Fakülte ilan panolarından yapılır.

7.  SINAVI KAZANAN ÖĞRENCİNİN KAYIT İÇİN GELİRKEN GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 * Kimliğinin aslı ve fotokopisi

            * Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

            * 2 adet vesikalık fotoğraf

            * ÖSYM sonuç belgesi

ÖNEMLİ

 • Dünya genelinde yaşanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle, öğrencilerimizin de sağlık durumları düşünülerek sadece bu yıla özgü olmak üzere, Özel Yetenek Giriş Sınavları yapılmayacaktır. Yerleştirmeler adayların TYT başarı puanlarına göre gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, Üniversitemiz Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alan bölümlere başvuran her bir adayın ilgili bölümün temel yeterliliklerini ve yetkinliklerini üzerlerinde taşımaları, sonrasındaki eğitim öğretim hayatlarında zorlukla karşılaşmamak için en azından bu durumu bilerek başvurularını ve tercihlerini yapmaları beklenmektedir.
 • Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge ile başvuranların tüm sınavları iptal edilecek ve yasal işlem uygulanacaktır.
 • Uygun formatta vesikalık fotoğraf ile yapılmayan başvurular iptal edilecektir.
 • Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları SINAV GİRİŞ BELGESİ bilgi amaçlı olup, üniversite sisteminde kayıtlı bilgiler esastır.
 • Üniversite ve Fakülte internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Akdeniz Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yetenek sınavları ile ilgili bilgiler internet sayfasından duyurulacaktır. Bu nedenle ilgilenenlerin Akdeniz Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kılavuzun Tam Metni İçin Linki Tıklayın.

Ayrıca Kontrol Et

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2020 Özel Yetenek Sınav Tarihleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir