Ana Sayfa / Nedir Nasıl Yapılır ve Tanımlar / Empresyonizm Nedir? Empresyonizm Ressamları
Empresyonizm Nedir? Empresyonizm Ressamları

Empresyonizm Nedir? Empresyonizm Ressamları

                                                              

Empresyonizm Nedir? Empresyonizm Ressamları
Empresyonizm Nedir? Empresyonizm Ressamları

Empresyonizm Nedir?

 

Empresyonizm akımı İzlenimcilik olarak da bilinmektedir ve 19. Yüzyılda Fransa’da doğmuştur. Bu akım ortaya çıkmış olduğu yıllarda tüm sanat dallarına etki etmiştir ve varlığı bu şekilde tamamlamıştır. Akım ilk olarak resimle birlikte ortaya çıkmasına rağmen edebiyatla birlikte neredeyse tüm sanat dallarının içerisinde yer almıştır. Ancak akımın eserleri incelendiği zaman daha çok edebiyat ve resim alanında işlendiği gözlenmektedir. Akım adını Claude Monet’nin İzlenim: Gün Doğumu tablosundan almıştır. Bu akımın temelinde dış dünyanın sanatçının üzerinde yaratmış olduğu etki vardır. İzlenimciler yaşamı ve doğayı olduğu gibi değil de onların kendilerinde bırakmış olduğu etkilerle anlatılar. Tabiat, nesneler ve olaylar izlenimciler için nesnellik bir kenarı bırakılarak anlatılmıştır. Empresyonizm bu yönüyle Sembolizm akımına oldukça benzerlik gösterebilir ancak iki akımı birbirleri ile bağdaştırma doğru olmayacaktır. Empresyonizm akımından etkilenen sanatçılar hayale karşı büyük ilgi duymaktadırlar ve sunmuş oldukları eserlerde soyut tasvirlere çok fazla yer verirler. Bu akımın öncüleri etki ve duyguculardır zaten empresyon etki – duygu anlamı taşımaktadır. Akım her şeyden önce özgürlüğün simge ve sembolü olarak nitelendirilmektedir. İzlenim akımının eserleri incelendiği zaman hayal ve soyut betimlemelere de sıklıkla yer verilmiştir.

Empresyonizm Akımının Temsilcileri

Resim Alanındaki Temsilcileri

  • Auguste Renoir
  • Claude Monet
  • Van Gogh
  • Cezanne
  • Sisley

Edebiyat Alanındaki Temsilcileri

  • Maria Rilke
  • Arthur Rimbaud
  • Paul Verlaine
  • James Joyce

Türk Edebiyatında Empresyonizm

Edebiyatımız üzerinde İzlenimci özelliğiyle tarif edilebilecek olan bir şair bulunmamaktadır. Ancak tamamıyla olmasa bile Empresyonizm çizgisine yaklaşmış olan bazı isimler de bulunmaktadır. Ahmet Muhip Dranas ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi bazı edebiyatçılar İzlenimcilik akımına yakın olan şiirler yazmışlardır. Bu yazılar ile beraber Empresyonizmin Sembolizmle olan yakınlığı kimi zaman Ahmet Haşim ve Cenap Şahabettin’i de İzlenimci çizgiye yakınlaştırmıştır.

Hakkında Resim Hocam

1984 yılında başlayan resim serüvenini 1994-1998 yılları arasında Akademik eğitimini Grafik Tasarım alanında tamamladı. Özel sektörlerde çalışmalar yapmasının ardından 2001 yılından bu yana MEB'de kadrolu öğretmenlik yapmakta. Her ne kadar Grafik Tasarım öğretmenliği yapsa da Resim Sanatına olan aşkı hiç bitmedi.

İlginizi Çekebilir

Yunus Balığı Çizimi

Kolay; çocuklar için yunus balığı çizimi.

Bir cevap yazın