Son Yazılar

Georges Braque (1882-1963)

Fransız sanatçı, aynı mesleği yapan babası tarafından bir dekorasyon boyacısı olarak yetiştirilmiştir.

Bununla beraber 1897-1899 yılları arasında Le Havre’de École des Beaux-Arts adlı sanat okuluna giden sanatçı diplomasını aldıktan sonra 1902’de
Paris’te Académie Humbert’ta gene sanat eğitimine devam eder.

Georges Braque, 1906, Antwerp, tuval üzerine yağlıboya, 59.7x73cm.
© 2008 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris

İlk resim örnekleri, dönemin en etkin sanat akımı Empresyonizm’in etkilerini taşımaktadır.

Fakat 1905 yılındaki Fovistlerin sergisini gördükten sonra çalışmalarında ciddi değişiklikler olur ve Antwerp adlı tablosunda olduğu gibi Fovist anlayışta resimler yapmaya başlar.

Bu dönemde büyük ölçüde Henri Matisse ve André Derain’in çalışmalarından etkilenir ve dönemin sanatçıları Raoul Dufy ve Othon Friesz ile yakın çalışmalarda bulunur.

1907’de ilk önemli sergi organizasyonunu dönemin önemli ve etkin sanat
merkezlerinden biri olan Bağımsızlık Salonu’nda (Salon des Indépendants) düzenler.

Georges Braque, 1910, Masa (The Table), tuval üzerine yağlıboya. 38×55.3 cm.
© MOMA

Aynı yıl içerisinde Paul Cezanne’ın son dönem çalışmalarından etkilenmeye
başlayarak resim tarzında değişikliklere yönelmeye başlayan sanatçı, daha sonraki yıllarda Picasso ile birlikte yeni bir akım olan Kübizm’in öncülüğünü üstlenir.

Sanatçının 1908-1913 yılları arasını kapsayan Kübist dönem çalışmalarında,
geometri ve eşzamanlı perspektif çözümlemelerine yöneldiği ve gene aynı dönem çalışmalarında ışığın perspektife etkisi üzerinde ciddi ve kuvvetli çalışmalar yürüttüğü görülmektedir.

Çalışmalarındaki kübik ve geometrik formları uygularken, mimari yapılar inşa edercesine matematiksel hesaplamalara yönelmiştir.

1909 yılının başlarında, yakın çalışma olanağı bulduğu Picasso ile birbirlerine çok benzer teknik ve konularda resimler yapmışlardır ki Kübizm’in doğuşu bu iki sanatçının Paris’teki ortak çabaları ve çalışmaları sonucu gerçekleşmiştir. Bu iki sanatçının yakın çalışmaları 1. Dünya Savaşı’nın çıkışına ve Braque’ın Fransız Ordusu bünyesinde askere alınışına değin sürmüştür.

hakkında Resim Hocam

1984 yılında başlayan resim serüvenini 1994-1998 yılları arasında Akademik eğitimini Grafik Tasarım alanında tamamladı. Özel sektörlerde çalışmalar yapmasının ardından 2001 yılından bu yana MEB'de kadrolu öğretmenlik yapmakta. Her ne kadar Grafik Tasarım öğretmenliği yapsa da Resim Sanatına olan aşkı hiç bitmedi.

Ayrıca Kontrol Et

Oryantalist Ressamların Gözü ile Savaş Resimleri

Merhaba bugün, Oryantalist ressamların 16. Yüzyıldan başlayarak resmettiği bir kaç ünlü tabloları izleyeceğiz. Bu resimlerde …

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: